Μαθαίνουμε τα κορίτσια

Μαθαίνουμε τα κορίτσια πως να μην προκαλούν τον βιασμό, αντί να μαθαίνουμε τα αγόρια πως πρέπει να σέβονται τα κορίτσια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s