Μάνα Φύσα

Αν η δολοφονία του Φύσσα είναι ολόγραμμα της Χρυσής Αυγής, η Μάγδα, η μάνα του Φύσσα είναι στο εκατονταπλάσιο βαρύτερο ανόθευτο περιγραφικότερο σύμβολο της κοινωνικής αναμέτρησης που μας χρωστάμε

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s