ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

ginekes antres ergasiaΤης  Ανθής Ερμογένους

Εισαγωγικά: Η κριση σε κάθε πολιτική ίσης αντιμετώπισης
Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, φέρουν πολλές κοινωνικές αλλαγές στις κοινωνίες των κρατών που τις πλήττουν. Επιπτώσεις τέτοιες, που αναδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες στις πρακτικές που αφορούν τις πολιτικές προώθησης τις ισότητας των φύλων. Και είναι παραδεκτό πως οι συνέπειες των οικονομικών κρίσεων πλήττει διαφορετικά γυναίκες και άντρες. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσο και οι συνθήκες, εκφράζουν τους έμφυλους διαχωρισμούς. Κι ενώ οι γυναίκες ήδη πλήττονταν προ κρίσης από την επισφαλή εργασία, την ανεργία και τη χαμηλότερη μισθολόγηση, υπό το πρίσμα πλέον των μνημονιακών μέτρων λιτότητας, γίνονται περεταίρω έρμαια της προσαρμογής στην κατάσταση. Ως εκ τούτου, πέραν της οικονομικής κρίσης, επέρχεται κι αυτή της ισότητας, της κοινωνικής πρόνοιας, της δημοκρατίας και της δίκαιης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Παραδεκτό είναι επίσης πως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική μετά τη Λισσαβώνα είναι επ ουσίας απούσα.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τι λένε τα στοιχεία

Όπως καταδεικνύει η Έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ο αντίλαλος της οικονομικής κρίσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων και πιο ειδικά τα δικαιώματα της γυναίκας, είναι πως μνημόνια και μέτρα λιτότητας επιδεινώνουν την ήδη νοσούσα κατάσταση. Πάντοτε κάθε οικονομική κρίση ακόμα και στη συγχρονη Ευρώπη, έφερε σοβαρές συνέπειες ιδιαιτέρως στη γυναίκα, η οποία πλήττεται πιο άμεσα δια της οδού της απώλειας της θέσης στην απασχόληση της , των περικοπών των αποδοχών τους, και τις αφαίρεσης της εργασιακής ασφάλειας. Πλήττονται ωστόσο οι γυναίκες και έμμεσα, αφού αποπέμποναι ουσιαστικά από τις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια.

Έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων   http://blo.gr/b5a

Ως εκ τούτου οι παρενέργιες της κρίσης δεν είναι απλά αριθμητικές, αλλά δυστυχώς και ποιοτικές.

Παρότι δεν τηρούνται έμφυλα στατιστικά στοιχεία στις πλείστες έρευνες που γίνονται στην Κύπρο, έχουν ωστόσο καταγραφεί πιο γενικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

Όλες οι μελέτες καθρεπτίζουν μια πιστοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης που φέρνουν τραγική καταπόνηση τόσο στις γυναίκες της Κύπρου, όσο και στις άλλες χώρες που πλήττονται.

Η μόνη διαφορά σχετίζεται με το ύψος των συνεπειών σχετικά με την ανεργία, την εργοδότηση, τη μερική απασχόληση, την ευθύνη παιδιών και εξαρτημένων ατόμων, τη βία στην οικογένεια, την παιδεία, τον έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό, το μισθολογικό χάσμα, τον κίνδυνο φτώχειας, τις συνέπειες στις μονογονικές οικογένειες, στο «πάντρεμα» ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στη συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων στην κοινωνικο-πολιτική ζωή, τις γονεϊκές άδειες και τα επιδόματα, τις συντάξεις, την πρόσβαση στην δωρεάν υγεία και άλλες κοινωνικές πρόνοιες.

Μιλώντας με αριθμούς:

Αναφερόμενοι στην Κύπρο, οι γυναίκες φτάνουν τις 443.000 μορφώνοντας το 51% του πληθυσμού. Κατά μέσο όρο, παντρεύονται μετά τα 28, αποκτώντας 2 παιδιά με προσδόκιμο ζωής τα 83 χρόνια Αντίστοιχα, οι άνδρες φτάνουν τα 79 χρόνια.

Τα στατιστικά των ερευνών   http://blo.gr/b5b

 

ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακας : Ποσοστό πλήρους απασχόλησης Ε.Ε (28), πληθυσμιακής ομάδας ηλικίας 20-64 (%) – άντρες και γυναίκες– το 2002, 2008 και 2013Q3, και το αντίστοιχο έμφυλο χάσμα (%)

Γυναίκες Άντρες Έμφυλο χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης
2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3
Ε.Ε 28 58.0 62.7 62.8 75.4 77.9 74.8 17.4 15.2 12.0
ΚΥΠΡΟΣ 64.7 68.2 61.7 86.2 85.2 72.7 21.5 17.0 11.0

Οι γυναίκες της Κύπρου επηρεάζονται πιο αρνητικά από την οικονομική. Αυτό που αναδεικνύεται είναι πως η ανεργία ταλαιπωρεί 20% περισσότερες γυναίκες απ’ ότι άντρες, ιδίως εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Μέσα από δείγμα 358 εργαζομένων, οι 274 αφορούσαν άνεργες γυναίκες, που απασχολούνταν πριν ή είχαν το ενδεχόμενο να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη, 18% επιπλέον γυναίκες συγκριτηκά με τους άνδρες πλήγηκαν από μειώσεις μισθών, ενώ 15% περισσότερες, έχασαν τη δουλειά τους. Επιπρόσθετα το 16% των γυναικών της έρευνας, ανέφεραν μη πρόσληψη λόγω εγκυμοσύνης .

Στην Κύπρο, με την γενικότερη άμβλυνση του ποσοστού ανεργίας, συνεχίζει η ύπαρξη έμφυλου χάσματος της τάξης του 10% στο ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση για τις γυναίκες και τους άνδρες (62,3% των γυναικών έναντι 72,9% των ανδρών). Ακόμη, το ποσοστό εργαζομένων μητέρων ηλικίας 25-54 ετών είναι 74,5%, σε σχέση με το 94% για τους πατέρες. Επιπρόσθετα ενδεικτικό της ανισότητας των φύλων στην απασχόληση είναι το πως το 55,9% των γυναικών δουλεύουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε σχέση με τα πολύ μικρότερα ποσοστά των ανδρών.

Έμφυλο χάσμα στην απασχόληση  http://blo.gr/b5c

ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Στις μετρήσεις, τον Μάρτη του 2013, καταγράφηκε στην Κύπρο θεαμτατικά το πιο χαμηλότ έμφυλο χάσμα αμοιβών στην Ευρώπη σε εργαζόμενους ηλικιών 25 -34 ετών μεν, με όμως το ψηλότερο στις ηλικίες 45-54 και στην ηλικιακή ομάδα 55-64 δε. Κι ενώ το μισθολογικό χάσμα όντως μικραίνει σταδιακά στο νησί, είναι γεγονός πως περί το 2011 το χάσμα έκανε λόγο για ένα από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.

Το χάσμα έμφυλων αμοιβών δικαιολογείται από πολλά κριτήρια τα οποία όμως στην περίπτωση της Κύπρου δεν ισχύουν ληφθέντων υπόψη των κατωτέρω:

 • Υπάρχουν αυστηρόι νόμοι κατά των διακρίσεων και προστασίας των μισθών .
 • Είναι ψηλά τα ποσοστά απασχόλησης για τους άνδρες και τις γυναίκες,       (τουλάχιστον πριν την οικονομική κρίση)
 • Υπάρχει ψηλό μορφωτικό επίπεδο των γυναικών στην Κύπρο.
 • Είναι χαμηλό το ποσοστό εργαζομένων σε μερική απασχόληση συγκριτικά με τα άλλα κράτη της Ε.Ε.
 • Είναι συγκριτικα μικρός ο αριθμός στο χάσμα μέσων ωρών εργασίας εβδομαδιαία, σε άνδρες και γυναίκες με παιδιά κάτω των 6 ετών βάση στατιστικών του 2013 από το European Commission.

https://twitter.com/KokosaLeX/status/179679235793887234

Πιθανότερες εξηγήσεις για το χάσμα είναι οι εξής :

 • Ο επαγγελματικός διαχωρισμός (ο ούτω καλούμενος «γυάλινος τοίχος»)
 • Το ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε εργασιακές θέσεις που δεν έχουν ιδιαίτερες προοπτικές εξέλιξης (το ούτω καλούμενο «κολλώδες δάπεδο»)
 • Το ότι οι γυναίκες είναι απούσες από ανώτερες διευθυντικές θέσεις (η ούτω καλούμενη «γυάλινη οροφή»)

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ

Η θεαματική πλειοψηφία των μονογονιών στην Κύπρο είναι γυναίκες. Εκ των πραγμάτων είναι αντιληπτό πως ο μονογονιός είναι λκαι αυτός που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος κάθε ευθύνης. Ευθύνες που σε συνάρθροιση της απουσίας άλλου εισοδήματος, τους τοποθετεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αυτές που υπό το νέο οικονομικό καθεστώς, απειλούνται από τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κι ενώ προ κρίσης οι μονογονείς έχαιραν έστω κάποιων ουσιοδών και βοηθητικών επιδομάτων, στη συνέχει και υπό το καθεστών των μέτρων λιτότητας στην οικονομία σε συνταύτιση των νεων πολιτικών που εφαρμόστηκαν ώστε να αναχαιτηστούν οι επιπτώσεις από την κρίση, οδηγούμαστε στο ότι οι μονογονείς των οποίων όπως προείπαμε η συντρηπτική πλειοχηφία αφορά γυναίκες, πλήγηκαν κι άλλο. Σημειώνονται επίσης και οι υπόλοιπες κοινωνικές παροχές που αποκόπηκαν με τις νέες πολιτικές.Σημειώνουμε πως προ μνημονίου η παροχή του επιδόματος εισήχθη το 2012. Αργότερα επήλθαν κι άλλες αλλαγές στα κριτήρια του δημόσιου βοηθήματος. Πιο συγκεκριμένα, η πλεονεκτική μεταχείριση μονογονιών σχετικά με την επιλεξιμότητα στο δημόσιο βοήθημα καταργήθηκε, άρα πάρα πολλοί μονογονείς σταματούν να λαμβάνουν αυτό. Το επίδομα μονογονιού τώρα, παρέχεται σε οικογένειες που έχουν ήδη επικεχθεί -και ως εκ τούτου λαμβάνουν- και το επίδομα τέκνου. Άρα, στο σύνολο, η έκταση των δικαιούχων επεκτείνεται, εφόσων πια περιλαμβάνει και οικογένειες που δεν βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού σε έρευνα που έκανε το 2013 αναφέρει πως, τα καινούργια δεδομένα της οικονομικής κρίσης με τις συνέπειες που έφεραν, δεν περιορίστηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μάλιστα επηρέασαν έντονα τόσο την κοινωνική ευημερία όσο και την κοινωνική λειτουργικότητα των κατοίκων του τόπου.Έχει πια εισαχθεί ο όρος «νεόπτωχος» ο οποίος εντάσσει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Σε αυτές κυρίως είναι γυναίκες. ‘Ανεργες, ηλικιών 36-45 φένονται ως η πλειοψηφία των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λεμεσού. Παράλληλα παρουσιάζονται ανησυχητικές ενδείξεις προς μια αυξητική τάση και εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων, που οδήγησε η τρομερά ευάλωτη θέσης που βρίσκονται οι δικαιούχοι.
Έρευνα κοινωνικού Παντοπωλείου Λεμεσού 2013  http://blo.gr/b5e

Ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνα είναι πως φαίνονται οι οικονομικές δυσκολίες των ερωτηθέντων, να ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε άλλη έρευνα της ΠΟΓΟ το 2013 φαίνεται πως η οικονομική κρίση αμφισβητεί αλλά συχνά και καταργεί αρκετές από τις κατακτήσεις της γυναίκας κι αυτό δημιουργεί πισογυρίσματα σχετικά με τη θέση της. Οι πολιτικές λιτότητας μαζί με μειώσεις μισθών ή περικοπές ωφελημάτων πλήττουν σε θεαματικά πιο μεγάλο βαθμό τις γυναίκες με αποτέλεσμα αυτές να βιώνουν  τη φτώχεια σε διπλάσιο βαθμό σε σχέση με τους άντρες. Προσθέτοντας  τη μείωση επιδομάτων, όπως του επιδόματος γάμου, μητρότητας, τοκετού και τέκνου,  καταλήγουμε πως πλήττεται η οικογένεια και αποδυναμώνεται κάθε αγώνας για ισότητα. Παρομοίως η μετανάστρια όλο αυτό το βιώνει τριπλά, καθώς έχει να αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες επικοινωνίας και ένταξης, όπως και το ρατσισμό και τον αποκλεισμό. Κάτι που ισχύει για την ανάπηρη γυναίκα, την ομοφυλόφιλη και τόσες άλλες που αντιμετωπίζουν επιπλέον μορφές διακρίσεων και ανισότητας .

Έρευνα ΠΟΓΟ 2013 Οι επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Ποιότητα ζωής των νέων γυναικών http://blo.gr/b5f

 

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε μια άλλη πραγματικότητα, και ενώ η Κύπρος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, και ενώ υιοθέτησε  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, αυτό που ώφειλε να γίνει παραδεκτό για την καταπολέμηση αυτής, είναι η αναγνώριση πως οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα βίας, ενώ οι άνδρες είναι συνήθως οι δράστες. Και στον τομέα παροχής υπηρεσιών αλλά και πρόληψης, υπάρχει ολική έλλειψη της διάστασης του φύλου. Οι υπηρεσίες και οι Αρχές με ανεπάρκεια, δε φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του θύματος προς υποστήριξη και προστασία του. Αποτέλεσμα που προέρχεται κυρίως από την έλλειψη εκπαίδευσης.

Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2013, 403 περιστατικά. Εξ αυτών, τα 217, περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βία. Η πλειοψηφία των θυμάτων (313) ήταν γυναίκες, με καταγραφή 67 παιδιών και 35 ανδρών. Για λόγους σύγκρισης να αναφέρουμε πως το 2012 είχαμε 374 περιστατικά βίας ενώ το 2013 είχαμε 403.
Στατιστικά Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια  http://blo.gr/b5g

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Περιληπτικά, αυτό που παρατηρούμε τα δύο ειδικά τελευταία χρόνια και επί εποχής μνημονίου, είναι πως η θέση της γυναίκας έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με τις νέες πολιτικές και τις συνέπειες τους, δημιουργώνας μια οπισθοδρόμηση που καταργεί πολλά δικαιωματικά κεκτημένα όπως τα εξής δικαιώματα, όπως:

 • Η ανεργία των γυναικών στην Κύπρο το 2012 ήταν 11,2% ενώ των ανδρών ήταν περί το 12,8%.
 • Η ανεργία είναι αυτή που αυξάνει και το επίπεδο φτώχειας. Η παρατεταμένη ανεργία επιτείνει και τα κοινωνικά προβλήματα περιθωριοποιώντας όλο και περισσότερες γυναίκες από την αγορά εργασίας.
 • Γυναίκες ηλικιών 15-24 αποκλείονται εντονότερα από την πρώτη απασχόληση πλήρους ωραρίου από την έναρξη των μνημονιακών μέτρων.
 • Ταχεία αύξηση στους ρυθμούς ανεργίας νέων ως 25 χρονών αφήνει την προοπτική οι νέες γυναίκες να παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα άνεργες.
 • Ενδεικτικό των ανισοτήτων στα φύλα στην αγορά εργασίας είναι πως το 55,9% των γυναικών που εργάζονται, 48.7% εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ 7.2% εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 • Παρουσιάζεται αύξηση στην γυναικεία μερική απασχόληση, όσο και διακοπή της καριέρας για να αναλάβουντ τη φροντίδα παιδιών κι άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων. Αυτό καταλήγει σε μια δια ζώσης μείωση αποδοχών σε σχέση με τη δυνατότητα πλήρους απασχόλησης. Ως εκ τούτου επηρεάζεται η παροχή συντάξεων στις γυναίκες όταν αυτές θα μεγαλώνουν, άρα το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα οδηγείται σε αύξηση.
 • Οι απασχολούμενες μητέρες ηλικιών 25-54 αφορούν το 74,5%, έναντι του 94% των πατέρων.
 • Ακόμη και μετά την γενικότερη αύξουσα στα ποσοστα ανεργίας, παραμένει ένα έμφυλο χάσμα 10% στο ποσοστό ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας σε γυναίκες, που αφορά το 62,3% και άνδρες που κατέχουν το 72,9%.
 • Μεγάλο το ποσοστό Κύπριων γυναικων το οποίο αφορά το 17,2%, οι οποίες είναι στο όριο της φτώχειας. Σε ολόκληρη την Ε.Ε. η Κύπρος κατέχει το πιο ψηλό ποσοστό κινδύνου φτώχειας στις ηλικιωμένες γυναίκες.
 • Ποσοστό 91% εξαρτώμενων ηλικιωμένων δεν παίρνουν καμία κρατική φροντίδα με το βάρος της φροντίδας των μελών της οικογένειας να φορτώνεται σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες. Ήδη ποσοστό της τάξεως του 47,5% των γυναικών πάνω από τα 65 χρόνια βρίσκονται σε όριο φτώχειας.
 • Υπάρχει επίσης αύξηση στις προϋποθέσεις στο χρόνο απασχόλησης ώστε να αποκτηθεί δικαίωμα σύνταξης γήρατος. Εν θέματι, να σημειωθεί πως επηρεάζονται κατά πλειοψηφία γυναίκες οι οποίες διέκοψαν την εργασία λόγω μητρότητας και φροντίδας της οικογένειας.
 • Μειώθηκαν κατά τα μέτρα λιτότητας οι κρατικές χρηματοδοτήσεις στήριξης σε κέντρα φύλαξης παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών.
 • Έχει παγώσει ο κατώτατος μισθός ο οποίος αφορά θέσεις στις οποίες εργάζονται κυρίως γυναίκες.
 • Το επίδομα μητρότητας μειώθηκε από 75% που ήταν προ μνημονίων, σε 72%.
 • Έχει παγώσει το ύψος κοινωνικής σύνταξης, απο το οποίο οι δικαιούχοι στο 98% είναι γυναίκες
 • Παρουσιάστηκε αύξηση στην εκμετάλλευση γυναικών και στην επίσημη οικονομία αλλά και στην παραοικονομία.
 • Οι μόνες μητέρες και οι ανύπαντρες συνταξιούχοι έχουν υποστεί σωρευτικές απώλειες, καθώς τα επιδόματα των μονογονιών στην Κύπρο επηρεάστηκαν από την κρίση.
 • Γενικότερα, η κατάργηση ή η μείωση επιδομάτων, πλήττουν τις οικογένειες και αποδυναμώνουν την προοπτική ισότητας.
 • Όλο και πιο πολλές γυναίκες ώστε να ξεφύγουν από την κρίση, απασχολούνται σε άτυπες ή μη αμειβόμενες θέσεις –πολλές φορές και εθελοντικά, στις οποίες υπάρχει μειωμένη κοινωνική προστασία.
 • Δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς παροχές υπηρεσιών φροντίδας ή φύλαξης παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, που να είναι οικονομικά προσιτές, ποιοτικές, προσβάσιμες, αλλά και συμβατές με τα ωράρια εργασίας πλήρους απασχόλησης γυναικών και ανδρών.
 • Αποτέλεσμα των τελευταίων είναι φορτώνονται επιπλέον καθήκοντα φροντίδας στις γυναίκες, κάτι που τις επιστρέφει στον παραδοσιακό ρόλο στην οικογένεια.
 • Τα 2 τελευταία χρόνο το ποσοστό συμμετοχής των Κυπρίων νέων γυναικών στην αγορά εργασίας κινείται σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, συγκριτικά με το τι γινόταν προηγουμένως.
 • Κι ενώ το 75% των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες,            από τον Οκτώβρη του 2011, η σταδιακή μείωση των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών έχει επιβληθεί με προοδευτικούς συντελεστές που ξεκινούν από 2,5% για ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που κυμαίνονται μεταξύ €2501 και €3500, και 4% για τους μισθούς που είναι υψηλότεροι από €4501.
 • Κατά την παρούσα διετία, παρατηρείται αύξηση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας με τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων να αφορά γυναίκες.
 • Κι ενώ σημειώνεται πως οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση των γενικών ιατρών, οδοντιάτρων και των υπηρεσιών εναλλακτικής ιατρικής , κάτι που επίσης εισαάχθηκε είναι νέα ή υψηλότερα τελη στις επισκέψεις και συνταγές φαρμάκων.

https://twitter.com/dimvlas/status/333557127866109952

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ

Η κρίση συρρικνώνει αρνητικά την ισότητα ενισχύοντας τις ήδη κρατούσες διακρίσεις. Παρά το γεγονός πως έγινε πιο επιφανειακά ορατή στις περιπτώσεις ανδρών, με την κρίση στα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα κατασκευών και βιομηχανίας, κατ’ ουσίαν, η κρίση, πλήττει βαθύτερα τις γυναίκες με την ανατροπή στις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις καθιερωμένες πρακτικές προώθησης ισότητας των φύλων των κρατών.

Όπως αναφέρει η Διευθύντρια της έδρας Ουνέσκο, σε περίοδο κρίσης η αρχή της Ισότητας των Φύλων δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική συνιστώσα της όλης αναπτυξιακής πολιτικής. Οι μελετητές σήμερα καταγράφουν ότι η ανάπτυξη περνά μέσα από την αξιοποίηση και του άλλου μισού του πληθυσμού. Η εργοδότηση περισσότερων γυναικών ωθεί σε ανάπτυξη:

«Οι έρευνες διεθνώς έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του ποσοστού εργοδότησης των γυναικών και του κατά κεφαλήν εισοδήματος, καθώς και μεταξύ γεννήσεων, εργοδότησης, ισότητας στη φροντίδα των παιδιών και των πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας –οικογένειας».

Συνέντευξη Μαίρης Κουτσελίνη, Διευθύντριας Έδρας Ουνέσκο του Πανεπιστημίου Κύπρου στο συνδικαλιστικό εκφραστικό όργανο Εργατική Φωνή, 3/9/14  http://blo.gr/b5h

Δυστυχώς οι αποκοπές στον δημόσιο προϋπολογισμό δεν είναι δίκαιες και αντικειμενικές προς τα φύλα. Αντίθετα επηρεάζουν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ανισότητα σε άντρες και γυναίκες και την θηλυκοποίηση της φτώχειας. Συμπερασματικά, τα μέτρα λιτότητας πρέπει να επαναξιολογηθούν ως προς τα έμφυλα αποτελέσματα.

Ευχαριστώ την επιτροπή  ισότητας των  Φύλων στην  Απασχόληση και στην Επαγγελματική εκπαίδευση,για την παροχή πληροφοριών και την εξήγηση  των μελετών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s